Služby


Vstupní konzultace


Při vstupní konzultaci si probereme vaše aktuální stravovací návyky a společně stanovíme cíl nutriční intervence. Součástí vstupní konzultace je základní antropometrické měření a vyšetření nutričního stavu. Vstupní konzultace je nezávazná.


Stravovací program


Jídelní plán sestavený podle vašich individuálních potřeb a cílů na základě vstupní konzultace.


Edukace


Edukace a vysvětlení nového stravovacího programu. Interpretace tištěného edukačního materiálu.


Kontrola/reedukace


Kontroly probíhají v průběhu dodržování stravovacího programu. Součástí kontroly je antropometrické měření a v případě potřeby upravení současného stravovacího programu.


Konzultace na vybrané téma


Konzultace je připravena na vámi vybrané téma. Jedná se zejména o edukace ohledně dietního opatření spojeného se zdravotním stavem.


Měření na bioimpedanční váze


Měření na bioimpedanční váze poskytne informace ohledně složení vašeho těla. Navíc provedu antropometrické měření pro lepší informace ohledně vašeho nutričního stavu.